RoadRunner: Siêu máy tính nhanh nhất thế giới của IBM

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    RoadRunner đẩy hệ thống IBM BlueGene/L ra khỏi vị trí số 1 trong danh sách Top 500 siêu máy tính hàng đầu mà nó đã giữ từ tháng 11/2004.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10467&t=pcolarticle