'Rõ vai' cấp ủy trong doanh nghiệp thoái vốn Nhà nước

Tiếp tục chương trình kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, chiều 13/4, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 về tình hình quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và công tác chuẩn bị bầu cử ĐB Quốc hội, HĐND các cấp.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đánh giá cao công tác xây dựng Đảng của đơn vị thời gian qua, đặc biệt từ khi thoái hết phần vốn Nhà nước từ tháng 1/2015. Để phù hợp với loại hình mới, Đảng ủy đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, kịp thời thay đổi phương thức hoạt động, xây dựng quy chế phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; tham gia xây dựng và thực hiện các quy định, phù hợp với công tác Đảng trong Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước. Nhờ đó, hệ thống chính trị từ tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên vẫn được thực hiện theo mô hình xuyên suốt và hiệu quả, góp phần vào sự tăng trưởng của DN, nâng cao đời sống người lao động. Quý I/2016, Tổng Công ty đạt doanh thu 2.408 tỷ đồng, thu nhập bình quân trên 8,6 triệu đồng/người/tháng.
Nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Vũ Đức Bảo đề nghị Đảng ủy Tổng Công ty trong quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cần tập trung xây dựng những chương trình, kế hoạch trọng tâm theo từng năm; chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền đến chi bộ cơ sở, làm sao để mỗi đảng viên nắm rõ được định hướng phát triển của DN trong 5 năm tới. Trên cơ sở đặc thù Nhà nước đã thoái hết vốn, Đảng ủy phải chú trọng, bổ sung, hoàn thiện quy chế phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc để thể hiện được vai trò cấp ủy trong DN.
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cũng đề nghị Tổng Công ty tăng cường tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các chính quyền sở tại để tạo điều kiện cho gần 8.000 người lao động tham gia bầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp.

Quốc Toản