Reset mật khẩu Admin của Windows với PC Login Now

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Có khá nhiều công cụ cho phép reset mật khẩu Admin của Windows như: Công cụ Offline NT Password & Registry Editor (có trên đĩa Hiren, Ulitmate Boot CD); Công cụ Windows Password Renew (có thể plugin vào một số đĩa WinPE)

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=58&subjectID=15082