Ra mắt phòng đọc "Cửa sổ Hàn Quốc năng động"

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc,  và 90 năm thành lập Thư viện Quốc gia Việt Nam, sáng 24-11, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức ra mắt phòng đọc "Cửa sổ Hàn Quốc năng động".

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=110298&sub=134&top=43