Ra mắt CSHS đặc nhiệm Công an TP Hồ Chí Minh

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Sáng 2/4, Phòng PC14 Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra mắt Đội CSHS đặc nhiệm. Theo các quyết định của Tổng cục XDLL và Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, từ tháng 4/2008, Đội 3 PC14 (Đội Phòng ngừa đấu tranh chống cướp giật) được giải thể và chuyển giao nhiệm vụ, trang thiết bị kỹ thuật cho Đội CSHS đặc nhiệm vừa được thành lập với nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn mới.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/4/88293.cand