Quý I/2009 sẽ trình đề án Phát triển thị trường bất động sản

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    3 đăng lạiGốc

    Bộ Xây dựng vừa thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án Phát triển thị trường bất động sản để nghiên cứu, soạn thảo đề án này theo chỉ đạo của Chính phủ.

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/10/16/042518/10808