Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm được phê duyệt

Sau nhiều lần bổ sung, chỉnh sửa, Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chinh phủ phê duyệt

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 28/2/2024 phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045.

Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045 với tổng diện tích khoảng 54.719,4 ha bao gồm tất cả 14 đơn vị hành chính của huyện Cam Lâm.

Mục tiêu phát triển, gồm có: Xây dựng và phát triển Cam Lâm trở thành cực tăng trưởng phía Nam tỉnh Khánh Hòa và vùng Nam Trung Bộ; góp phần sớm đưa Khánh Hòa lên thành phố trực thuộc trung ương.

Phát triển đô thị sân bay hiện đại, sinh thái đẳng cấp quốc tế; trọng điểm là dịch vụ du lịch biển, logistics; dịch vụ tài chính - trí tuệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu; trung tâm quốc tế về giáo dục, y tế, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới; đô thị có môi trường sống chất lượng cao; có hạ tầng đồng bộ và hiện đại.

Đô thị có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh; giữ vững chủ quyền biển, đảo quốc gia; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho quốc gia.

Khu vực ven đầm Thủy Triều, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Khu vực ven đầm Thủy Triều, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Tính chất đô thị được xác định là: đô thị sân bay tầm quốc tế, phát triển theo mô hình đô thị thông minh, sáng tạo mang tầm quốc gia và tương tác tiệm cận quốc tế.

Là trung tâm đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, khoa học - công nghệ và hợp tác phát triển tầm khu vực; tập trung phát triển các lĩnh vực tài chính và thương mại - dịch vụ, giáo dục đào tạo, các viện nghiên cứu chế tạo ứng dụng công nghệ cao; có vai trò là hạt nhân trong đổi mới sáng tạo, phát triển nền kinh tế số của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung.

Là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cấp quốc gia, hạt nhân phát triển du lịch của khu vực và thế giới.

Là đô thị phát triển bền vững tiền đề phát triển công nghệ xanh - sinh thái, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Khu vực biển Bãi Dài huyện Cam Lâm được quy hoạch phát triển du lịch

Về dự báo dân số, quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 320.000 người; trong đó dân số đô thị khoảng 224.000 người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 70%. Quy mô dân số đến năm 2045, khoảng 770.000 người; trong đó dân số đô thị khoảng 639.780 người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 83%.

Dự kiến ngày 2-3 tới, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ công bố công khai quy hoạch này theo quy định pháp luật.

Kỳ Nam - Thế Dũng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/quy-hoach-chung-do-thi-moi-cam-lam-duoc-phe-duyet-19624022818180863.htm