Quy hoạch - bao giờ ổn định?

    Gốc

    UBND TP HCM vừa ban hành quyết định về quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTMTT) (bao gồm toàn bộ đất tự nhiên...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/quyhoach/2008/03/19/021445/6680