Quý 1, thêm một Sàn giao dịch BĐS điện tử vào hoạt động

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngày 30/1, Xí nghiệp Đầu tư kinh doanh và tư vấn nhà đất 1 cho biết, trong quý 1 này, Sàn giao dịch BĐS của Xí nghiệp sẽ được đưa vào hoạt động.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=32&NewsId=39931