Quốc hội thảo luận về “sổ đỏ”

    Gốc

    Nội dung được cử tri chờ đợi nhiều nhất ở tuần làm việc thứ ba của Quốc hội sẽ là báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).....

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinh-sach-phan-tich/2007/11/05/093250/3833