Quốc hội thảo luận về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi)

Sáng nay (18/6), tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Luật Công đoàn hiện hành đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ. Nổi bật là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đóng góp vào những thành tựu của đất nước trong hơn 10 năm qua.

Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật Công đoàn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập trước yêu cầu của tình hình mới.

Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU và Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế. Cam kết về lao động trong các hiệp định này yêu cầu các quốc gia thành viên có nghĩa vụ tuân thủ các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động của người lao động theo Tuyên bố năm 1998 của ILO. Đặc biệt là quan hệ lao động và "nội luật hóa theo lộ trình phù hợp những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trước hết là luật pháp về thương mại, đầu tư, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, lao động - công đoàn".

Do vậy, Luật Công đoàn cần phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung để bảo đảm sự tương thích với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và thể chế chính trị của Việt Nam.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/quoc-hoi-thao-luan-ve-du-an-luat-cong-doan-sua-doi-244323.htm