Quảng Trị tặng 10 tấn lúa giống cho tỉnh Savanakhet

    Gốc

    Ngày15/11, tại cửa khẩu quốc tế Đensavẳn–Lao Bảo (Lào), đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị đã trao tặng 10 tấn lúa giống chất lượng cao cho đại diện tỉnh Savanakhet (Lào).

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223258/Default.aspx