Quảng Trị giúp tỉnh Salavan phát triển kinh tế

    Báo VTC News
    Gốc

    Theo văn bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan (Lào), được ký kết ngày 17/9, từ nay đến năm 2009 tỉnh Quảng Trị sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan 1 tỷ đồng để phát triển kinh tế-xã hội.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/268044/Default.aspx