Quảng Trị giúp tỉnh Salavan phát triển kinh tế

Theo văn bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan (Lào), được ký kết ngày 17/9, từ nay đến năm 2009 tỉnh Quảng Trị sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan 1 tỷ đồng để phát triển kinh tế-xã hội.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/268044/Default.aspx