Quảng Tây sẽ hợp tác với TP Hồ Chí Minh trên 5 lĩnh vực

    Báo VTC News
    Gốc

    Bí thư Khu ủy Khu Tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) Quách Thanh Côn đề nghị tăng cường hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trên 5 lĩnh vực, thực hiện những nhận thức chung quan trọng đạt được tại Diễn đàn hợp tác phát triển cảng biển Trung Quốc-ASEAN năm 2007.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243729/Default.aspx