Quảng Ngãi tăng thu ngân sách chủ yếu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Nguồn thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương tăng so với dự toán HĐND tỉnh Quảng Ngãi giao là 5.225 tỷ đồng, chủ yếu tăng thu từ hoạt động của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023 ước đạt 28.632 tỷ đồng, tăng 22,2% so với dự toán Trung ương giao, tăng 19,4% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 84,1% so với thực hiện năm 2022. Trong đó, thu nội địa ước đạt 19.997 tỷ đồng, bằng 127,9% dự toán HĐND tỉnh giao; bằng 87,9% so với thực hiện năm 2022.

Trong đó đáng chú ý là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương ước đạt 12.301 tỷ đồng, bằng 173,9% dự toán giao, bằng 79,6% so với năm 2022. Nguồn thu từ khu vực này tăng so với dự toán HĐND tỉnh giao là 5.225 tỷ đồng, chủ yếu tăng thu từ hoạt động của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Theo UBND tỉnh, năm 2023, giá dầu thô thế giới tăng cao, ước cả năm bình quân ở mức 88 USD/thùng (giá dầu thô UBND tỉnh giao dự toán 70 USD/thùng), dẫn đến số thu từ hoạt động của Nhà máy lọc dầu Dung Quất vượt 77,4% so với dự toán tỉnh giao, góp phần làm tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ước cả năm đạt 182 tỷ đồng, đạt 455,8% dự toán giao, bằng 263,9% so với cùng kỳ. Năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đấu giá thu tiền một lần các mỏ tài nguyên lớn như đấu giá mỏ cát Tịnh An (nộp 50 tỷ đồng); mỏ cát An Tráng, Nghĩa Thắng (nộp 32,5 tỷ đồng); mỏ cát thôn Vạn Xuân 2, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành (nộp 12,5 tỷ đồng), góp phần vượt dự toán và tăng cao so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 3.053 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện chương trình, dự án là 1.924 tỷ đồng, vốn sự nghiệp thực hiện chế độ chính sách, nhiệm vụ là 65 tỷ đồng, vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là 1.064 tỷ đồng. Ước thực hiện đến hết năm 2023 là 3.053 tỷ đồng, đạt 100% dự toán giao.

Linh Đan

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/quang-ngai-tang-thu-ngan-sach-chu-yeu-tu-nha-may-loc-dau-dung-quat-d204630.html