Quảng Ngãi: Nứt núi Đồi Gu, 46 hộ dân phải di dời khẩn cấp

    Gốc

    NDĐT –  Tỉnh Quảng Ngãi đang phải tổ chức di dời khẩn cấp 46 hộ dân dưới chân núi Đồi Gu sau khi phát hiện hai vết nứt trên núi.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112554&sub=127&top=39