Quảng Ngãi kiểm tra, xử lý việc khai thác trái phép vàng sa khoáng ở huyện Tây Trà

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trương Ngọc Nhi ngày 19-9, ký công văn số 2757-UBND-NNTN chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh và UBND huyện Tây Trà kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác trái phép vàng sa khoáng tại huyện Tây Trà.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105665&sub=67&top=40