Quảng Nam đề nghị chuyển đổi hơn 30 ha đất lúa, đất rừng phòng hộ

  Báo Đầu Tư
  GốcQuảng Nam

  Tỉnh Quảng Nam đề nghị, bổ sung 41 danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2022, tổng diện tích hơn 30 ha.

  Ngày 18/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam đã khai mạc kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

  Tại kỳ họp này, UBND tỉnh Quảng Nam đã có tờ trình đề nghị bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 tại các địa phương.

  Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam trình HĐND tỉnh xem xét bổ sung 41 danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2022 với tổng diện tích đề nghị chuyển sang mục đích khác là 30,86 ha. Gồm đất chuyên trồng lúa nước là 19,47 ha, đất lúa nước còn lại là 3,21 ha, đất rừng phòng hộ là 8,19 ha.

  Trong đó, 40 danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước với tổng diện tích là 30,58 ha, 1 danh mục dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước có diện tích là 0,28 ha.

  Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam, về chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ: Tại khoản 4 Điều 49 Luật Đất đai, quy định đối với trường hợp quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 chưa được phê duyệt mà các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 chưa thực hiện hết thì UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện.

  Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Nam dự kiến sẽ thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

  Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Nam dự kiến sẽ thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

  Trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại các địa phương Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Thăng Bình, Nam Trà My, Núi Thành, Tam Kỳ, Duy Xuyên, Quế Sơn, Phú Ninh, Bắc Trà My thì chỉ tiêu chuyển mục đích đất trồng lúa là 1.139,83ha.

  Trong đó, chỉ tiêu đất chuyên trồng lúa nước là 938,69 ha; đất trồng lúa nước còn lại là 201,14 ha; chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ là 263,4 ha.

  Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước là 244,51 ha; đất trồng lúa nước còn lại là 32,41 ha; đất rừng phòng hộ là 58,49 ha.

  Như vậy, chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất còn lại của các huyện, thành phố: Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Thăng Bình, Nam Trà My, Núi Thành, Tam Kỳ, Duy Xuyên, Quế Sơn, Phú Ninh, Bắc Trà My chưa thực hiện hết là 1.067,82 ha.

  Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước là 694,18 ha; đất trồng lúa còn lại là 168,73 ha; đất rừng phòng hộ là 204,91 ha.

  Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án là 30,86 ha là đảm bảo chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Tuy nhiên, theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam nếu xét riêng từng huyện thì có 10 dự án với diện tích 13,71 ha nằm ngoài chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất còn lại của kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

  Trong đó, huyện Hiệp Đức 1 dự án, huyện Nông Sơn 4 dự án, huyện Quế Sơn 1 dự án, huyện Thăng Bình 1 dự án, huyện Nam Trà My 2 dự án, huyện Núi Thành 1 dự án.

  Hầu hết các danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đã được HĐND các huyện, thành phố thông qua, đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

  Tỉnh Quảng Nam đề nghị, bổ sung 41 danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2022.

  Tỉnh Quảng Nam đề nghị, bổ sung 41 danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2022.

  Vì vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua 41 danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn các huyện, thành phố: Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Thăng Bình, Nam Trà My, Núi Thành, Tam Kỳ, Duy Xuyên, Quế Sơn, Phú Ninh, Bắc Trà My với tổng diện tích là 30,86 ha.

  Trong đó, 40 danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước với tổng diện tích là 30,58 ha; 01 danh mục dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước với tổng diện tích là 0,28 ha,

  Đối với các dự án trên địa bàn các huyện Hiệp Đức, Nông Sơn, Quế Sơn, Thăng Bình, Nam Trà My, Núi Thành có diện tích nằm ngoài chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2020, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đảm bảo diện tích chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án này nằm trong chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất; đồng thời, cập nhật đầy đủ vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Hoàng Anh

  Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/quang-nam-de-nghi-chuyen-doi-hon-30-ha-dat-lua-dat-rung-phong-ho-d169855.html