Cần khắc phục tình trạng bàn giao mặt bằng kiểu 'da beo'

Thời gian qua, chính quyền địa phương các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn (Quảng Nam) đã tích cực phối hợp với chủ đầu tư cùng các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT, GPMB) Dự án Cải tạo, nâng cấp QL14E, qua đó đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, nhất là việc bàn giao mặt bằng khiến các nhà thầu gặp nhiều khó khăn.

Tuổi trẻ Công an Quảng Nam bàn giao công trình ' Ánh sáng an ninh' cho người dân vùng cao

Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu 19-5 (1890 – 2024), Đoàn Thanh niên Cụm thi đua khối miền núi - Công an tỉnh Quảng Nam vừa xây dựng, bàn giao công trình Thanh niên 'Ánh sáng an ninh' tại thôn Đông An (xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn).