Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc

  Báo Thái Nguyên
  140 liên quanGốc

  Từ ngày 27-29/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII theo hình thức trực tuyến. Hội nghị được kết nối đến điểm cầu Hội LHPN các tỉnh, thành phố trong cả nước; Hội LHPN cấp huyện và cấp xã.

  Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên.

  Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên.

  Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe, tham gia thảo luận về 8 chuyên đề, gồm: Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em; hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại; công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam khóa XIII và phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại.

  Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã diễn ra từ ngày 9-11/3/2022 tại Thủ đô Hà Nội. Nghị quyết Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ 2022-2027 với 1 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động, 2 khâu đột phá, 8 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp chung.

  Sông Hương

  Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/chinh-tri/quan-triet-hoc-tap-nghi-quyet-dai-hoi-phu-nu-toan-quoc-300365-97.html