Quản lý dòng tiền dịch vụ mới của PVFC

    Báo VnEconomy
    Gốc

    PVFC và PV OIL đã ký kết thỏa thuận hợp tác về dịch vụ quản lý dòng tiền...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/20080911093923152P0C6/quan-ly-dong-tien-dich-vu-moi-cua-pvfc.htm