Quận Cầu Giấy thí điểm thực hiện cơ chế 'một cửa liên thông' trong giải quyết TTHC

Từ ngày 1/3/2022, UBND quận Cầu Giấy chính thức triển khai Đề án thí điểm thực hiện cơ chế 'một cửa liên thông' trong giải quyết thủ tục hành chính 'Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy'.

Hà Nội:

Bộ phận Một cửa quận Cầu Giấy.

Bộ phận Một cửa quận Cầu Giấy.

Đề án này hướng tới mục tiêu giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ nhân dân. Đặc biệt là rút ngắn thời gian người dân phải chờ đợi để nhận được kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giảm bớt thời gian đi lại, công sức trong quá trình làm thủ tục và tạo điều kiện cho hộ, cá nhân kinh doanh hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Để bảo đảm việc triển khai đúng quy định, các phòng chuyên môn của quận Cầu Giấy đã thực hiện nhiều công việc như: Thông tin tuyên truyền, công khai đầy đủ, rõ ràng các thủ tục hành chính liên thông… UBND quận Cầu Giấy cũng đã làm việc, đồng thời đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tạo lập trường dữ liệu đăng ký cấp mã số thuế và tài khoản nhận dữ liệu để cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế trên phần mềm cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho cán bộ phụ trách công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận và cán bộ phụ trách công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế của Chi cục Thuế quận Cầu Giấy.

Bà Nguyễn Thị Kim Lan, chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Cầu Giấy là người trực tiếp làm việc tại bộ phận “một cửa” của UBND quận, cho biết: “Tôi không chỉ làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà còn phải đối soát cho khớp cả phần thông tin bên kê khai thuế, rồi phải mang giấy tờ sang bên cơ quan thuế…, bận rộn gấp nhiều lần, song tôi luôn cố gắng làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất để khi công dân nhận kết quả là có đầy đủ, gồm: 1 bản Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, 1 bản Giấy chứng nhận đăng ký thuế, 1 thông báo về mở tài khoản thanh toán của ngân hàng (nếu người dân có nhu cầu)”.

Một lợi ích đáng kể nữa của đề án trên là rút ngắn thời gian người dân đi lại thực hiện thủ tục hành chính đã rút từ 8 ngày xuống còn 4,5 ngày. Đồng thời, hộ, cá nhân kinh doanh có quyền lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến qua phần mềm đăng ký kinh doanh quận, huyện, thị xã của Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà theo yêu cầu.

Tính từ ngày 1/3 đến 20/7/2022, tổng số hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đã tiếp nhận tại quận Cầu Giấy là 793 hồ sơ, trong đó, đăng ký trực tiếp 24 hồ sơ, đăng ký trực tuyến 769 hồ sơ (đạt tỷ lệ 97% trên tổng số hồ sơ đăng ký kinh doanh). Trong 793 hồ sơ có 539 hộ đăng ký thành lập mới và đã được cấp mã số thuế liên thông.

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận Cầu Giấy Đặng Thục Phương thông tin, theo tính toán, sau khi thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy” đã tiết kiệm được số tiền hơn 1 triệu đồng/hồ sơ. Tương ứng với 539 hồ sơ giải quyết theo cơ chế “một cửa liên thông”, ước tính đã tiết kiệm cho người dân hơn 600 triệu đồng.

Đặc biệt, điều quan trọng là thông qua thực hiện đề án này, các hộ kinh doanh đã nhận thức rõ việc phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước, chống thất thu ngân sách.

T.Quang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/quan-cau-giay-thi-diem-thuc-hien-co-che-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-tthc-316604.html