"Quái nhân" ở bến Tam Cốc

    Gốc

    Nếu muốn gã đã mua biệt thự, ô tô sang và có vài cửa hàng ngoài Hà Nội. Đằng này gã lại gọi thêm chú út, để hai anh em dồn vốn, bỏ công sức suốt gần 20 năm trời với những với những cột, xà, rui, thượng lương cũ bên bến thuyền Tam Cốc (Ninh Bình).

      Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19385