PVEP: Chú trọng xây dựng, phát triển Đảng tại Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật

Chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, khơi gợi lòng tự hào dân tộc là cách làm mới trong xây dựng, phát triển Đảng tại Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật của PVEP.

Ngày 18/8/2022, sau khi tổ chức dâng hương viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (1862-1919), thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Lịch sử Nguyễn Sinh Sắc, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật (Chi bộ TTKT) của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi bộ TTKT dâng hương viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Chi bộ TTKT dâng hương viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Anh Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ PVEP, Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTKT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 và ông Trần Tấn Nghĩa, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc TTKT trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Chi bộ TTKT nhiệm kỳ vừa qua.

Các báo cáo nêu rõ tình hình, phân tích những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022. Theo đó, Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ Tổng công ty giao, các nhiệm vụ quan trọng này hỗ trợ, tư vấn Tổng công ty trong công tác quản lý, điều hành các dự án. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ này đòi hỏi cần đầu tư nhiều thời gian, nguồn lực chất lượng và sự nỗ lực cao của tập thể CBNV TTKT.

Ngoài ra, Chi bộ hoàn thành chỉ tiêu Tổng công ty giao về cung cấp dịch vụ kỹ thuật, các nhiệm vụ này hỗ trợ Tổng công ty trong công tác quản lý, điều hành các dự án, đặc biệt là tư vấn Tổng công ty trong công tác xem xét đầu tư đối với các đề án PVEP không có người tham gia điều hành (PSC); đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Với công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn đề cao và chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Triển khai hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 5 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ TTKT phấn đấu xây dựng Trung tâm thành một đơn vị mạnh về nghiên cứu chuyên sâu của TCT, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của TTKT đó là duy trì và phát huy các điểm mạnh về các công tác của nhiệm kỳ trước nhằm góp phần cho Tổng công ty hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác hàng năm; xây dựng và vận hành khai thác hiệu quả hệ thống CSDL EPDP.

Đối với công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, tập trung xây dựng Đảng về chất, chú trọng lớp cán bộ trẻ thông qua phát triển công tác chuyên môn, chuyên sâu; đảm bảo các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội của Chi bộ TTKT được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, tuân thủ theo Hướng dẫn số 02-HD/ĐU ngày 29/4/2022 của Đảng ủy PVEP; nhất trí cao với nội dung báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm do Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 chuẩn bị và trình bày trước Đại hội; ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến tổ chức Đại hội Chi bộ tại vùng đất lịch sử cách mạng.

Thông qua đó, nâng cao nhận thức và giáo dục truyền thống cách mạng, thiết thực trong công tác đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm.

Cán bộ Đảng viên chi bộ TTKT bỏ phiếu bầu Ban chấp hành.

Đại hội bỏ phiếu bầu 5 nhân sự tham gia Ban chấp hành, bầu ông Nguyễn Anh Đức là Bí thư và ông Trần Tấn Nghĩa là phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Chi ủy mới ra mắt.

Trong khuôn khổ hoạt động của Đại hội, Đoàn cán bộ đảng viên của Chi bộ TTKT tới thăm khu di tích lịch sử - văn hóa Căn cứ kháng chiến cách mạng Xẻo Quít, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; tham quan di tích lịch sử Khám lớn Cần Thơ và Bảo tàng Quân khu 9 tại Thành phố Cần Thơ.

Đoàn cán bộ đảng viên Chi bộ TTKT thăm khu di tích lịch sử - văn hóa Căn cứ kháng chiến cách mạng Xẻo Quít, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Bảo Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/pvep-chu-trong-xay-dung-phat-trien-dang-tai-chi-bo-trung-tam-ky-thuat-ar696621.html