Putin giao lưu trực tuyến

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ông Putin dự đoán lạm phát cuối năm 2008 ở Nga sẽ lên tới 13%. Tuy thế, các trợ cấp xã hội, lương hưu cũng như lương làm việc cũng sẽ tăng. Ông Putin nhấn mạnh, dẫu sao thì nước Nga "vẫn không phải xem xét lại các kế hoạch đã định của mình, và đó là điều chính yếu".

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=114739