Psyche - tiểu hành tinh chứa lượng lớn hợp kim niken sắt giá 10.000 triệu triệu USD

Tiểu hành tinh khổng lồ tên Psyche, chuyển động quanh Mặt Trời với đường kính 252 km, chứa lượng lớn hợp kim niken sắt trị giá 10.000 triệu triệu USD.

ZingNews/MAD LAB