Project Vietnam và dự án Hơi thở cho bé

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Project Vietnam, tổ chức do bác sĩ Quỳnh Kiều ở California (Mỹ) thành lập, vừa đến Việt Nam trong chương trình trợ giúp y tế thường niên. Cuối tháng 10, Thanh Niên đã phỏng vấn bà Quỳnh Kiều ngay trước chuyến đi.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kieubao/2007/11/3/214647.tno