Phục trang tùy tiện

    4 đăng lạiGốc

    Trang phục có thể làm đẹp diễn viên nhưng không phải lúc nào cũng thích hợp cho nhân vật. Lắm khi, trang phục tạo nên sự vô lý và làm giảm tính thuyết phục của hình ảnh nhân vật trên phim

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/240930.asp