Phú Xuyên phát sinh 81 vụ vi phạm đê điều, thủy lợi

Chiều 12/4, huyện Phú Xuyên tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023 và ba tháng đầu năm 2024, trên địa bàn Phú Xuyên vẫn phát sinh 43 vụ vi phạm Luật Đê điều và 38 vụ vi phạm Luật Thủy lợi. Việc xử lý các vi phạm chưa triệt để; nguồn lực phòng, chống thiên tai còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc nguồn vốn từ ngân sách Trung ương. Hệ thống đê điều, thủy lợi đã được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư tu bổ nhưng chưa đồng bộ.

Triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024, UBND huyện Phú Xuyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ", lấy phòng là chính; tích cực chuẩn bị điều kiện chủ động ứng phó với mọi tình huống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

UBND huyện Phú Xuyên triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Các phòng, ban, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra đê điều, công trình thủy lợi theo nhiệm vụ được phân công; rà soát, xây dựng kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi; phát hiện, theo dõi, xử lý kịp thời những công trình, vị trí mặt đê bị hư hỏng, bảo đảm công trình an toàn trong phòng, chống bão lũ…

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/phu-xuyen-phat-sinh-81-vu-vi-pham-de-dieu-thuy-loi-231973.htm