Phú Thọ phải chuyển biến mạnh về môi trường đầu tư

    Báo VTC News
    Gốc

    Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Phú Thọ phải có bước chuyển biến mạnh về môi trường đầu tư, chuẩn bị về hạ tầng, nhân lực để tiếp nhận nguồn đầu tư, đồng thời tập trung hơn nữa cho phát triển du lịch, dịch vụ, hạ tầng giao thông.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/268130/Default.aspx