Phỏng vấn ở các công ty lớn: 7 điều cần làm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Các nhà quản lý cấp cao nói chung thường muốn tuyển những người chú tâm và am hiểu tầm bao quát. Các sếp còn luôn tìm kiếm những ứng viên là người tư duy sáng tạo, có thể tập trung vào việc tìm ra những giải pháp...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=57380