Phóng thành công vệ tinh điều khiển từ xa mới Yaogan III

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Vệ tinh điều khiển từ xa mới Yaogan III được phóng thành công từ Trung tâm vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) ngày 12-11. Vệ tinh Yaogan III nặng 2.700 kg sẽ được sử dụng để nghiên cứu khoa học, lập bản đồ về tài nguyên đất đai, đánh giá sản lượng ngũ cốc, ngăn ngừa thảm họa và cứu hộ.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/150358