Phòng bệnh nặng

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Cho đến ngày hôm qua, tôi vẫn còn rất sợ đi ngang phòng cấp cứu. Do đó, mỗi khi vào thăm người quen trong bệnh viện tôi đều tránh đi ngang đó hoặc nếu bắt buộc phải đi ngang thì tôi luôn bước thật nhanh, mắt nhìn sang hướng khác, không dám liếc vào phòng cấp cứu.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200849/20081206183519.aspx