Phối hợp đào tạo nghiệp vụ nghề cá cho ngư dân

Ngày 28/11, Đồn Biên phòng Phổ Quang, BĐBP Quảng Ngãi phối hợp với Trường cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ tổ chức bế giảng lớp đào tạo máy trưởng tàu cá hạng II cho ngư dân thuộc phường Phổ An và Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Đồn Biên phòng Phổ Quang và đơn vị phối hợp tổ chức bế giảng lớp đào tạo máy trưởng tàu cá hạng 2. Ảnh: Văn Tánh

Đồn Biên phòng Phổ Quang và đơn vị phối hợp tổ chức bế giảng lớp đào tạo máy trưởng tàu cá hạng 2. Ảnh: Văn Tánh

Lớp học diễn ra tại Đồn Biên phòng Phổ Quang, có 42 học viên tham gia. Sau 7 ngày học tập, các học viên tham gia lớp học được Trường cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ truyền đạt những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ máy trưởng, chức trách thuyền viên bộ phận máy tàu cá, tàu công vụ hải sản, Luật Hàng hải và an toàn hàng hải. Tại lớp học này, ngư dân cũng được Đồn Biên phòng Phổ Quang phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực thủy sản, những qui định mới về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo qui định.

Thông qua lớp học, ngư dân đã bồi dưỡng những kiến thức thiết thực về nghiệp vụ máy trưởng, máy tàu; nắm vững tính chất kỹ thuật, nguyên lý hoạt động của động cơ máy thủy; hiểu biết tính chất quản trị trong nghề máy trưởng tàu cá hạng 2; từ đó tổ chức quản lý, khai thác các thiết bị động lực trên tàu một cách an toàn, hiệu quả. Đồng thời được trang bị kiến thức pháp luật, các qui định trong đánh bắt hải sản để áp dụng vào thực tiễn khai thác, đánh bắt trên biển.

Kết quả kiểm tra, có 42/42 học viên đạt yêu cầu; trong đó có 85% khá, giỏi. Sau bế giảng lớp học, Trường cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục cấp chứng nhận để ngư dân được phép vận hành máy tàu có chiều dài từ 15 đến 24m theo qui định của pháp luật hiện hành.

Hướng dẫn học viên cách thức làm bài thi trắc nghiệm kết thúc lớp đào tạo máy trưởng. Ảnh: Văn Tánh

Được biết, mặc dù có nhiều kinh nghiệm thực tế trong quá trình đi biển. Song, trong những năm qua nguồn nhân lực máy trưởng, thuyền trưởng lao động nghề cá ở các huyện, thị xã, thành phố ven biển của tỉnh Quảng Ngãi thiếu hụt trầm trọng; nhiều tàu cá thiếu các loại chứng chỉ trong lúc đi hành nghề, nên gặp trở ngại trong việc ra vào, sản xuất trên biển. Việc phối hợp mở lớp đào tạo máy trưởng tại các địa phương sẽ giúp ngư dân có đầy đủ giấy tờ, thủ tục và chứng chỉ hành nghề theo qui định, nâng cao kiến thức pháp luật cho ngư dân; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế cho địa phương; phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Văn Tánh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phoi-hop-dao-tao-nghiep-vu-nghe-ca-cho-ngu-dan-post469570.html