Phố Wall lao dốc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet- Cả ba chỉ số chính đều tụt dốc với biên độ trên 3% ngay phiên giao dịch đầu tuần. Sự hoài nghi về kế hoạch giải cứu thị trường tài chính của Nhà Trắng đã đẩy phố Wall vào đợt suy thoái mới.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=96944