Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khen Công an TP Hà Nội phá vụ lừa đảo ở NH

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vừa có thư khen gửi Công an TP Hà Nội.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/5/91735.cand