Phó Thủ tướng tiếp Đặc phái viên của Thủ tướng Pakixtan

    Gốc

    Ngày 5/11, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp ngài Masood Khalid, Thứ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Hồi giáo Pakixtan.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/221503/Default.aspx