Phó Chủ tịch QH tiếp Đoàn thanh niên Trung Quốc

    Gốc

    Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc do Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc Lô Ung Chính làm trưởng đoàn, nhân dịp đoàn sang Việt Nam tham dự Chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc 2007.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/218985/Default.aspx