Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 6/7/2022 phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Dương Văn Lượng để nhận nhiệm vụ mới.

  Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Dương Văn Lượng

  Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Dương Văn Lượng

  Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, ông Dương Văn Lượng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 1/5/2022.

  Ông Dương Văn Lượng 48 tuổi; quê tại xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, có trình độ chuyên môn là thạc sĩ kinh tế; cao cấp lý luận chính trị.

  Chí Kiên

  Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/phe-chuan-mien-nhiem-pho-chu-tich-ubnd-tinh-thai-nguyen-102220706152041426.htm