Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phải coi phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn đột phá của đột phá về đào tạo nguồn nhân lực và cần đầu tư cho xứng tầm đột phá này.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/phat-trien-nguon-nhan-luc-phuc-vu-cong-nghiep-ban-dan-118504.htm