Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ở TP. Thái Nguyên: Chủ trương đúng, trúng thực tế

Là địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp đang hoạt động, nhất là các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ TP. Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp.

Là địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp đang hoạt động, nhất là các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ TP. Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp. Qua đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Cương (TP. Thái Nguyên) phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt Chi bộ HTX Chè Hảo Đạt.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Cương (TP. Thái Nguyên) phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt Chi bộ HTX Chè Hảo Đạt.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, cho biết: Xác định phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng nên ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố đã ban hành đề án và nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nội dung này. Giải pháp đầu tiên nhằm phát triển mạnh tổ chức đảng trong doanh nghiệp của Đảng bộ thành phố thời gian qua là đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các cấp ủy, đoàn thể trong doanh nghiệp về vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Đặc biệt, thành phố đã chỉ đạo thành lập các tổ công tác trực tiếp khảo sát, nắm bắt tình hình ở cơ sở, giúp đỡ các doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng.

Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, toàn Đảng bộ thành phố đã thành lập được 6 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, trong đó có 1 đảng bộ với 115 đảng viên (Đảng bộ Công ty CP Bệnh viện Quốc tế) trực thuộc Thành ủy và 5 chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã, phường.

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp được gần 1.300 đảng viên, trong đó có gần 200 đảng viên trong các doanh nghiệp. Riêng 6 tháng đầu năm nay, có 34 đảng viên ở các doanh nghiệp tư nhân và 4 đảng viên là chủ doanh nghiệp được kết nạp Đảng

Đánh giá của Thành ủy cho thấy, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp mới thành lập đã từng bước đi vào hoạt động ổn định, khẳng định được vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các đảng viên mới được kết nạp đều có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong học tập, công tác, lao động sản xuất, kinh doanh.

Điển hình như Chi bộ Hợp tác xã (HTX) Chè Hảo Đạt trực thuộc Đảng ủy xã Tân Cương. Sau khi được thành lập cuối năm 2022 đến nay, Chi bộ luôn duy trì sinh hoạt Đảng đều đặn, lãnh đạo HTX đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bà Đào Thanh Hảo, Bí thư Chi bộ, Giám đốc HTX, cho biết: Được cấp ủy địa phương tuyên truyền, tôi đã nhận thức được vai trò quan trọng của việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo HTX từng tháng sát thực tế và hiệu quả, gắn việc sản xuất, kinh doanh với công tác Đảng. Vai trò của các đảng viên trong Chi bộ cũng được nâng lên, thúc đẩy hiệu quả công việc.

Nhận xét về hoạt động của Chi bộ HTX Chè Hảo Đạt, đồng chí Nguyễn Thị Mai Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Cương, khẳng định: Qua theo dõi, chúng tôi thấy Chi bộ sinh hoạt nghiêm túc, thể hiện được vai trò lãnh đạo HTX trong sản xuất, kinh doanh. Trên địa bàn xã cũng có một số HTX chè hoạt động hiệu quả, định hướng của Đảng ủy thời gian tới sẽ nhân rộng mô hình chi bộ HTX. Bước đầu, chúng tôi chỉ đạo các chi bộ khu dân cư kết nạp chủ các doanh nghiệp HTX này vào Đảng, sau đó kết nạp thêm các đảng viên khác để đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng trong HTX.

Đối với Đảng bộ Công ty CP Bệnh viện Quốc tế trực thuộc Thành ủy, số đảng viên đông (115 đảng viên, sinh hoạt ở 3 chi bộ), được thành lập đầu tháng 5-2023, đến nay, Đảng bộ đã ổn định hoạt động và tổ chức sinh hoạt chi bộ đều đặn.

Đồng chí Cao Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy Công ty CP Bệnh viện Quốc tế, cho biết: Ngay sau khi thành lập, chúng tôi đã nhanh chóng xây dựng quy chế hoạt động, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể cấp ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng bộ. Đồng thời quan tâm làm tốt công tác phát triển Đảng và phát huy vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, hoàn thành các mục tiêu phát triển của đơn vị. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đều nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời từ Thành ủy.

Đảng bộ TP. Thái Nguyên hiện có 100 tổ chức cơ sở đảng, với trên 28.000 đảng viên, trong đó có 38 chi, đảng bộ doanh nghiệp, với trên 2.000 đảng viên. Phân loại chất lượng tổ chức đảng trong doanh nghiệp giai đoạn 2020- 2022 cho thấy, có 86% số tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 94,6% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15,8% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên địa bàn TP. Thái Nguyên có khoảng 2.500 doanh nghiệp đang hoạt động, với gần 65 nghìn lao động (trong đó hơn 2.480 doanh nghiệp ngoài Nhà nước; còn lại số ít doanh nghiệp Nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài). Tính đến nay, 74 doanh nghiệp trên địa bàn có tổ chức đảng, với gần 2.500 đảng viên, chiếm gần 9% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/202307/phat-trien-dang-vien-trong-doanh-nghiep-o-tp-thai-nguyen-chu-truong-dung-trung-thuc-te-aa61193/