Phát huy vai trò của báo chí, xuất bản, văn học-nghệ thuật

Chiều 15/7 tại TP Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thành ủy Đà Nẵng và Quân khu 5 tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học- nghệ thuật cùng một số văn nghệ sĩ tiêu biểu khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Dự và đồng chủ trì buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên hiệp các hội Văn học, nghệ thuật…

Theo Ban tổ chức, buổi gặp mặt nhằm gắn kết, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa- văn nghệ; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”; đánh giá tình hình hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ trên địa bàn khu vực miền Trung- Tây Nguyên trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại thời gian qua và chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới...

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã được báo cáo một số kết quả nổi bật về công tác thông tin, tuyên truyền; đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật tại TP Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung- Tây Nguyên nói chung.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực miền Trung- Tây Nguyên trong thời gian qua đã thông tin, tuyên truyền một cách sâu sắc và nổi bật các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của các địa phương; cho ra đời rất nhiều tác phẩm đặc sắc, có chất lượng ở nhiều lĩnh vực, thực sự trở thành “cầu nối quan trọng giữa ý Đảng, lòng dân”. Qua đó, góp phần giúp nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, xuất bản, các hội văn học nghệ thuật khu vực miền Trung- Tây Nguyên tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ trên các bình diện của đất nước; cổ vũ đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội…

Thân Lai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/phat-huy-vai-tro-cua-bao-chi-xuat-ban-van-hoc-nghe-thuat-i660521/