Phát hiện vụ để ngoài ngân sách hơn 11 tỉ đồng

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ngày 9.12, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu UBND TP Hội An kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan trong việc đề ra chủ trương “để ngoài ngân sách đối với các khoản lợi nhuận sau thuế của yến sào”.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200850/20081210004509.aspx