Phát hiện trống đồng cổ ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên)

    Gốc

    NDĐT- Ngày 13-4-2008, anh Nguyễn Văn Tấn (sinh năm 1959) ở Công ty TNHH Xây dựng và phát triển nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên, khi thi công tu sửa đường liên xóm ở địa điểm khe Mỏ Nước, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) bằng máy xúc đất ở độ sâu 1,5m so với mặt đường đã phát hiện một trống đồng cổ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119854&sub=134&top=43