Phát hiện mới về sao chổi

    Báo Tiền Phong
    1 đăng lạiGốc

    (TNO) Theo kết luận của các nhà khoa học thuộc Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore, California (Mỹ), sau khi phân tích hóa học những mẫu bụi đá của sao chổi Wild 2 có được từ tàu vũ trụ Stardust của NASA, thì sao chổi có cấu tạo rất giống với các hành tinh hệ Mặt trời, điều này không giống với suy nghĩ của các nhà khoa học từ trước tới nay.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Khoahoc/2008/2/4/225199.tno