Pháp: Cuộc thi “Cặp sách 1kg”

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Bộ trưởng Giáo dục Pháp, Xavier Darcos, ngày 24-10 đã phát động cuộc thi thiết kế một chiếc cặp nặng dưới 1kg cho học sinh đi học.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/10/127373