Phán quyết của Tòa phúc thẩm Mỹ phản khoa học và phi đạo đức

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Ngày 7-3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã ra Lời kêu gọi nhân sự kiện Tòa phúc thẩm lưu động số 2 Liên bang Mỹ vừa bác đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam đối với các công ty hóa chất Mỹ đã cung cấp chất độc da cam/đi-ô-xin cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/161143