Phần mềm giúp quản lý trẻ em sử dụng máy tính

    Gốc

    XHTTOnline: Ngày nay với sự bùng nổ của Internet, việc mỗi gia đình có máy tính nối mạng là rất phổ biến. Một chiếc máy tính sẽ rất hữu ích để học hành, tra cứu thông tin từ internet, giải trí,... Các bậc phụ huynh cần phải làm gì để quản lý việc sử dụng máy tính của con cái?...

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=13011