Phấn đấu cho tốc độ tăng trưởng trên 6%

Sáng ngày 19/6, Bộ kế hoạch và Đầu tư tổ chức tọa đàm và gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 99 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm kế hoạch thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024; về một số kết quả chuyển đổi xanh ở Việt Nam cũng như hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số của Bộ.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/phan-dau-cho-toc-do-tang-truong-tren-6-124879.htm